Gazeta Podatnika.pl: ZRP popiera równość w ryczałcie

„Jeśli Sejm przyjmie propozycję komisji Przyjazne Państwo, podatnicy, którzy płacą zryczałtowany podatek dochodowy, nie będą zmuszeni do zmiany formy opodatkowania w trakcie roku podatkowego po przekroczeniu kwoty przychodów w wysokości 150 tys. euro. Projekt ten popiera Związek Rzemiosła Polskiego” – czytamy na Portalu GazetaPodatnika.pl.

„Trwają konsultacje projektu nowelizacji ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne opracowanego przez Sejmową Komisję Nadzwyczajną „Przyjazne Państwo””.

„Dokument zawiera zmiany, o które wnioskował Związek Rzemiosła Polskiego. Chodzi o zrównanie wymagań stawianych podatnikom rozpoczynającym działalność i ją kontynuującym. Projekt ustawy wprowadza zasadę, że bez względu na osiągnięty przychód podatnicy zachowują prawo do korzystania z ryczałtu do końca roku podatkowego”.

„Obecnie, z powodu braku precyzyjnych przepisów, takie uprawnienie mieli wyłącznie podatnicy rozpoczynający działalność, podczas gdy podatnicy ją kontynuujący po przekroczeniu limitu 150 tys. euro byli zobligowani do rezygnacji z ryczałtu”.

GazetaPodatnika.pl
30.06.2008