Spotkanie Sekretarza Stanu Adama Szejnfelda z Prezydium Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego

Minister Adam Szejnfeld wziął udział w krótkim posiedzeniu Prezydium Zarządu ZRP, które poprzedziło uroczystość wręczenia statuetek Złotego i Platynowego Lauru, a po zakończeniu uroczystości w spotkaniu Prezydiów Zarządów Związku Rzemiosła Polskiego i Naczelnej Rady Zrzeszeń Handlu i Usług, które reprezentowali: Pan Roman Dera – Prezes NRZHiU oraz Wiceprezes Zarządu – Michał Dąbrowski, członek Zarządu – Andrzej Mierzejewski oraz Honorowy Prezes – Józef Pepliński.

Spotkanie z Prezydiami obu organizacji poświęcone było problematyce gospodarki polskiej oraz warunkom funkcjonowania polskiej przedsiębiorczości – zarówno w kraju, jak też na rynku europejskim.

Szczegółowe informacje w załączniku.