Gazeta Podatnika: Firmowe płatności do 15 tys. euro z ROR?

„Pozytywną opinię o projekcie zmian w prawie bankowym przedstawił Związek Rzemiosła Polskiego. Organizacja popiera propozycję, dzięki której osoby fizyczne prowadzące działalność zarobkową na własny rachunek mogłyby dokonywać części firmowych płatności z konta osobistego” – czytamy w Gazecie Podatnika.

„Obecnie wszystkie osoby fizyczne prowadzące działalność zarobkową (przede wszystkim przedsiębiorcy) są zobligowane do posługiwania się rachunkiem firmowym (rozliczeniowym) przy obsłudze działalności gospodarczej, tylko z takiego konta można np. wysyłać przelewy do urzędu skarbowego”.

„Zdaniem ZRP takie rozwiązanie pozwoli obniżyć koszty obsługi bankowej ponoszone przez drobnych przedsiębiorców. Związek uważa jednocześnie, że w uzasadnieniu do nowelizacji należałoby zastrzec, że możliwość korzystania z rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych przez przedsiębiorców, którzy są osobami fizycznymi, dotyczy tylko płatności nieprzekraczających 15 tys. euro. W przypadku wyższym sum konieczne byłoby korzystanie z rachunku rozliczeniowego”.