Będziemy promować przedsiębiorczość młodych

Dnia 23 czerwca w siedzibie Ministerstwa Gospodarki spotkali się po raz pierwszy członkowie Komitetu Honorowego Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Polsce (ŚTPwP). W skład Komitetu wszedł Prezes Związku Rzemiosła Polskiego, Jerzy Bartnik. Przedsięwzięcie to ma być częścią globalnej kampanii promującej przedsiębiorczość wśród ludzi młodych, w której współudział zadeklarowało dotąd 57 krajów, w tym Polska. Global Entrepreneurship Week odbędzie się w dniach 17-23 listopada 2008 r.

Członkowie Komitetu Honorowego poparli ideę ŚTPwP. Jednocześnie uznali, że w tej kampanii należy promować nie tylko ideę własnej firmy jako atrakcyjnej drogi życiowej, ale także ideę przedsiębiorczych firm, organizacji i każdego z Polaków.

Już na pierwszym spotkaniu przedstawiono kilkanaście inicjatyw dotyczących propagowania postaw przedsiębiorczych i to nie tylko obliczonych na Tydzień Przedsiębiorczości, ale także długofalowych: m.in. modyfikację zakresu programowego i metod nauczania przedmiotu „Podstawy przedsiębiorczości” w szkołach ponadgimnazjalnych, wprowadzenie egzaminu z tego przedmiotu na maturze, zorganizowanie konkursów przedsiębiorczości, konferencji, debat pokazujących nie tylko sukcesy przedsiębiorców, ale także ich problemy.

Instytucje i firmy, które zaangażują się w realizację ŚTPwP, komunikować się będą za pomocą strony internetowej www.tydzienprzedsiebiorczosci.pl, na której można już rejestrować swój udział w Koalicji Przedsiębiorczych. Za pośrednictwem tej strony mogą też nawiązywać kontakty firmy i szkoły.

Opracował Zbigniew Gajewski, PKPP „Lewiatan”