G.Prawna:W prywatnych placówkach wciąż na śmieciówkach

W Dzienniku Gazecie Prawnej ukazała się informacja o wprowadzeniu przez minister edukacji Annę Zalewska przepisów, które nakazują właścicielom niepublicznych szkół i przedszkoli do zatrudnianie wszystkich nauczycieli na umowy o pracę. Przepisy mają obowiązywać od września 2018 r. ,czyli po wakacjach.
 
Odmiennego zdania są zainteresowani, według których obecnie obowiązujący kodeks pracy pozwala na stosowanie umów „śmieciowych”. I dopóki przepisy nie ulegną zmianie, będą takie umowy stosować.
Przepisy obejmą też placówki o statucie publicznym, prowadzone przez inne podmioty niż samorządy –podaje dziennik. W opinii resortu edukacji zamiana formy zatrudnienia przyczyni się do poprawy pracy pedagogów. Jest to także ukłon w stronę związkowców, którzy od dawna zabiegają o zlikwidowanie umów cywilnoprawnych. Pomimo głoszonej przez związkowców opinii o wyzyskiwaniu nauczycieli przez przedsiębiorców przepisy ministerstwa uważają  za zbyt rygorystyczne i apelują o wprowadzenie wyjątków od zasady.
Więcej:
edgp.pl
Artur Radwan

LINK