G.Prawna:Trudno o porozumienie w sprawie płacy minimalnej

Partnerzy społeczni RDS rozmawiają w sprawie minimalnego wynagrodzenia w 2019 roku. Pracodawcy już wypracowali wspólne stanowisko, związkowcy natomiast nie porozumieli się w tej kwestii. Strona pracodawców: Związek Rzemiosła Polskiego, Konfederacja Lewiatan, Pracodawcy RP oraz Business Centre Club opowiadają się za podwyżką płacy o gwarantowane ustawą 117 zł, czyli o 5,6% – czytamy w Gazecie Prawnej.

Jak wynika z tekstu dziennikarza Łukasza Guzy termin do przedstawienia wspólnego stanowiska właśnie minął,  w związku z czym każda centrala związkowa przedstawi swoją propozycję. Dla związkowców ważne jest tempo wzrostu płacy minimalnej, która w miarę szybkim czasie stanowić ma wynagrodzenia średniego.
Zachęcamy do zapoznania się z artykułem.
edgp.pl
15.05.2018
Łukasz Guza

Więcej: https://edgp.gazetaprawna.pl/grzbiet/5730/gazeta-prawna.html#page/10