Branża futrzarska z niepokojem śledzi projektowane zmiany ustawy o ochronie zwierząt

Sprzeciw środowiska futrzarskiego i krajowych hodowców zwierząt budzi legislacyjna propozycja całkowitego zakazu hodowli zwierząt futerkowych w Polsce czytamy w stanowisku Ogólnopolskiej Komisji Krawieckiej i Odzieżowo-Włókienniczej ZRP.  Zmiany te zakłada poselski projekt ustawy o ochronie zwierząt. W opinii przedstawicieli przedsiębiorców branży kuśnierskiej  wyeliminowanie polskich hodowców  ułatwi  wyłącznie  konkurencję firmom zagranicznym. Polskie skóry i futra są pożądanym produktem, zarówno na rynku krajowym jak i światowym. Niszę po zlikwidowanych polskich fermach zajmą  firmy chińskie, rosyjskie czy  ukraińskie.

Hodowla zwierząt futerkowych w Polsce ma długą tradycję i jest uznawana za jedną z nowocześniejszych na świecie, w tym w zakresie warunków weterynaryjnych  stwarzanych hodowanym zwierzętom.  Branża ta stanowi ważną dziedzinę  produkcji zwierzęcej w Polsce, dającą zatrudnienie na obszarach objętych wysokim bezrobociem i stanowiącą źródło dochodu budżetu państwa. Zakaz wyeliminuje rzemieślnicze firmy zajmujące się wytwarzaniem wyrobów z naturalnego surowca,  jak skóry i futra.

Stanowisko: hodowla zwierząt futerkowych