Wychowanie techniczne w polskim systemie edukacyjnym. Konferencja w NOT

W Warszawskim Domu Technika NOT odbyła się VI Konferencja Naukowo-Techniczna organizowana wspólnie ze Związkiem Rzemiosła Polskiego. Było to już kolejne spotkanie z cyklu „Łączy nas kształcenie zawodowe”.  Konferencja odbyła się pod honorowym patronatem Minister Edukacji Narodowej.

Tematem tegorocznego spotkania była „Teraźniejszość i przyszłość wychowania technicznego w polskim systemie edukacyjnym”.

Dynamiczny rozwój techniki powoduje konieczność przygotowania młodego pokolenia do życia w zautomatyzowanym świecie. Misją systemu wychowania technicznego w Polsce powinno być: dostarczanie wiedzy i kształtowanie świadomości technicznej, umożliwiającej sprawne, bezpieczne i twórcze funkcjonowanie człowieka w dobie cyfryzacji, a także przeciwdziałanie zjawiskom analfabetyzmu i wandalizmu technicznego. Ważne jest także inspirowanie, promowanie i wspieranie innowacyjności, wynalazczości oraz twórczości technicznej.

Głównym przesłaniem cyklu konferencji jest dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy, dbałość o nowoczesne programy nauczania, podnoszenie jakości kształcenia zawodowego.
Konferencję otworzył prof. dr hab. inż. Włodzimierz Miszalski, przewodniczący Komitetu N-T FSNT-NOT Doskonalenia Kadr.

W Prezydium konferencji towarzyszyli mu prezes ZRP Jan Gogolewski , prezes FSNT- NOT Ewa Mańkiewicz-Cudny, dyrektor Zespołu Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej w ZRP Jolanta Kossakowska oraz wiceprzewodnicząca Komitetu N-T FSNT-NOT Doskonalenia Kadr prof. dr hab. inż. Bożenna Kawalec-Pietrenko.

Wystąpienia powitalne i wprowadzenie do tematyki konferencji, prezentując główne działania swoich organizacji dokonali prezes Ewa Mańkiewicz-Cudny i prezes Jan Gogolewski.

Sponsorem wydarzenia były Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych.

Więcej: https://enot.pl/aktualnosci/item/1240-vi-konferencja-z-cyklu-laczy-nas-ksztalcenie-zawodowe