G.Prawna:Nowe reguły odwołania od decyzji PFRON

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem w dzisiejszym wydaniu dziennika, istotnym dla pracodawców, zatrudniających osoby niepełnosprawne. Otóż, kiedy pracodawca spotka się z odmową przyznania dopłat do pensji czy z nakazem ich zwrotu, będzie mógł wystąpić o ponowne rozpatrzenie sprawy do prezesa PFRON.

Dziś z wnioskiem odwoławczym należy występować do ministra rodziny i pracy, a w dalszej kolejności do

wojewódzkiego sądu administracyjnego. Od 2018 roku maja nastąpić zmiany. Teraz będzie można będzie odwołać się do PFRON o ponowne rozpatrzenie wniosku. Według resortu pracy proponowana zmiana będzie dla przedsiębiorców korzystniejsza.
Projekt jest na etapie konsultacji.
Więcej:
edgp.pl
Michalina Topolewska
LINK