Fundusze unijne na Prezydium Trójstronnej Komisji

Wykorzystywanie funduszy strukturalnych przez przedsiębiorców było głównym tematem posiedzenia Prezydium Komisji Trójstronnej w dniu 26 marca br. Rozmowom w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej przewodniczył Wicepremier, Minister Gospodarki Waldemar Pawlak.

 

Zgodnie z informacjami Waldemara Sługockiego, Wiceministra Rozwoju Regionalnego do systemu europejskiego wpłynęło do obecnej chwili 114 tys. wniosków, na łączną kwotę dofinansowania 267 mld zł., z czego 47,7 tys. wniosków zostało już zatwierdzonych do realizacji, na kwotę 128 mld zł.

 

Konieczność identyfikacji barier, które utrudniają przedsiębiorcom korzystanie z funduszy europejskich wymaga pilnego spotkania reprezentantów Komisji Trójstronnej, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Wyniki tych rozmów zostaną przedstawione Komisji do 4 maja br.

 

Wicepremier W. Pawlak poinformował partnerów społecznych o konsultacjach projektu ustawy o ograniczaniu barier administracyjnych utrudniających prowadzenie działalności gospodarczej. Projekt powstaje w Ministerstwie Gospodarki. Przewodniczący TK liczy na zaangażowanie partnerów społecznych w prace nad tymi przepisami. Celem projektu jest uproszczenie funkcjonowania gospodarki.