Europejski Kongres Gospodarczy 2010

Już w dniach 14 – 16 kwietnia 2010 roku w Katowicach odbędzie się II Europejski Kongres Gospodarczy – najważniejsza impreza biznesowa w Europie Środkowej.

Tematyka tegorocznej edycji Kongresu obejmuje analizę najważniejszych problemów globalnej gospodarki, a w szczególności ekonomiczne i cywilizacyjne wyzwania stojące przed Europą i Polską. Nowy ład instytucjonalny i polityczny, priorytety polityki gospodarczej Unii Europejskiej to tematy otwierające obrady. O zagadnieniach walki ze zmianami klimatycznymi uczestnicy Kongresu będą dyskutować w aspekcie ich wpływu na konkurencyjność gospodarki i rozwój technologiczny.

Wśród licznych ścieżek tematycznych trzeba też wskazać na: kwestię innowacyjności i współpracy nauki z przemysłem, tworzenie nowoczesnej infrastruktury transportowej, finansowanie inwestycji. W programie nie zabraknie tematów społeczno-gospodarczych, takich jak: prorozwojowa rola samorządów, atrakcyjność inwestycyjna regionów czy funkcjonowanie metropolii europejskich.

Więcej informacji: www.eec2010.eu