Współpraca rzemiosła i Ministerstwa Gospodarki w zakresie systemu SOLVIT

SOLVIT jest systemem nieformalnego rozwiązywania problemów transgranicznych, na jakie napotykają przedsiębiorcy i konsumenci, jako uczestnicy Rynku Wewnętrznego UE.

Ministerstwo Gospodarki, Departament ds. Europejskich uruchomiło spotkania informacyjno-konsultacyjne dot. systemu SOLVIT dla organizacji przedsiębiorców.

Głównym impulsem był fakt, że system SOLVIT jest mało znany i słabo wykorzystywany przez przedsiębiorców, o czym świadczy mała (z tendencją spadkową) ilość spraw zgłaszanych przez nich do systemu. Niebagatelne znaczenie w tym kontekście wydaje się mieć również fakt wejścia w życie w 2010 rozwiązań wynikających z Dyrektywy w sprawie usług na rynku wewnętrznym.

Centrum Solvit Polska usytuowane przy Ministerstwie Gospodarki (Departament ds. Europejskich) zwróciło się do Związku Rzemiosła Polskiego o wsparcie w działaniach informacyjno promocyjnych.

Więcej informacji w załączniku.