Inauguracja projektu szkoleniowego skierowanego do pracowników Cechów

Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy w dniu 5 lutego rozpoczęła realizację szkoleń w ramach Projektu „Profesjonalizm i nowoczesność w tradycyjnych organizacjach rzemieślniczych. Projekt szkoleniowy adresowany do pracowników Cechów.”

Pierwszy dwudniowy warsztat odbył się w Ośrodku Szkoleniowo – Wypoczynkowym Exploris  w Pieczyskach. Uroczystego otwarcia zajęć dokonał Dyrektor KPIRiP w Bydgoszczy. Wszyscy uczestnicy zapoznali się z aktualnymi przepisami z zakresu prawa pracy oraz zgłębili wiedzę dotyczącą tematyki informatyki oraz relacji interpersonalnych. Po zakończeniu warsztatów można było zauważyć ogromne zadowolenie uczestników ze szkolenia i pobytu w Ośrodku.

W ramach projektu szkolenia odbywać się będą dwa razy w miesiącu i potrwają do maja tego roku.