Europejski instrument mikrofinansowy Progress

Komisja Europejska wdraża nowy instrument mikrofinansowy Progress (EPMF).

Za jego pośrednictwem Europejski Fundusz Inwestycyjny będzie udzielał gwarancji wybranym bankom oraz innym instytucjom finansowym oferującym mikrokredyty o wartości do 25 000 euro. Mikrokredyty będą mogli otrzymać mikroprzedsiębiorcy (tj. przedsiębiorcy zatrudniający do 10 osób; których roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekraczają 2 mln euro) oraz bezrobotni, rozpoczynający własną działalność gospodarczą.

Mikrokredyty przyznawane będą w konkretnym celu – mają pokrywać koszty założenia lub rozwoju mikroprzedsiębiorstwa (związane z nowymi inwestycjami, zakupem licencji, zatrudnieniem nowych pracowników, itd.). Udzielane będą na minimum 3 miesiące (optymalnie zakłada się 2-letni okres spłaty). Szczegółowe ustalenia, co do wysokości oprocentowania będą określone w indywidualnych umowach między instytucjami pośredniczącymi (udzielającymi mikrokredytów) a Europejskim Funduszem Inwestycyjnym.

Inicjatywa EPMF ma pomóc przede wszystkim tym osobom, które w normalnych warunkach miałyby trudności z uzyskaniem kredytu – bezrobotnym, młodym, osobom starszym, osobom nieobecnym przez jakiś czas na rynku pracy lub znajdującym się w trudnej sytuacji.

Europejski instrument mikrofinansowy Progress jest finansowany z budżetu Komisji Europejskiej (100 mln euro) oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego (co najmniej 100 mln euro) i w założeniu ma doprowadzić do udzielenia mikrokredytów o łącznej sumie ok. 500 mln euro.

Dokładne informacje: LINK

Bezpośredni kontakt do pracowników EBI: progress@eif.org