Elastyczne zatrudnienie – korzyść dla pracodawcy, korzyść dla pracownika

Kolejne spotkanie informacyjne w ramach projektu „Flexicurity – w dążeniu ku adaptacyjności poprzez kształcenie ustawiczne, elastyczność pracy oraz system zabezpieczenia społecznego na poziomie przedsiębiorstw w Polsce” odbyło się 18 listopada 2011 r. w Cechu Rzemiosł i Przedsiębiorczości we Włodawie.
 
Uczestnicy poznali historię modelu flexicurity i jego funkcjonowanie w różnych krajach Europy. Następnie omówiono najczęstsze problemy, które pojawiają się przy próbach wdrażaniu modelu flexicurity w naszym kraju. Brak chęci w korzystaniu z rozwiązań flexicurity – zwłaszcza elastycznego zatrudnienia – jest związana najczęściej ze stereotypami, którym hołdują zarówno pracodawcy, jak i pracownicy.
 
Stosując formy elastycznego zatrudnienia (np. praca zmianowa, praca na zlecenie, czy jobshering) możemy odpowiednio dopasować zapotrzebowania kadrowe do wymogów przedsiębiorstwa. Taka organizacja pracy przynosi również korzyści dla pracowników, ponieważ pozwala na aktywizację zawodową osób, które z różnych względów są często wyłączane z rynku pracy (osoby w wieku emerytalnym, młode matki, czy też bezrobotni, pozostający bez pracy przez dłuższy czas).

Niestety przedsiębiorcy nie wiedzą jak praktycznie podejść do elastycznego zatrudnienia, nie znają również przepisów prawa i możliwości jakie ono oferuje np. w dofinansowaniu szkoleń i podnoszeniu kwalifikacji osób zatrudnionych. Pracownicy z kolei preferują konserwatywny model pracy. Większość deklaruje chęć zatrudnienia w jednej firmie przez całe życie, a zmiany postrzegają jako coś niepokojącego.
 
Projekt „Flexicurity – w dążeniu ku adaptacyjności poprzez kształcenie ustawiczne, elastyczność pracy oraz system zabezpieczenia społecznego na poziomie przedsiębiorstw w Polsce” ma poprzez kampanie promocyjne oraz spotkania informacyjne przełamać taki sposób myślenia.
 
Zapraszamy do udziału w spotkaniach informacyjnych realizowanych w ramach projektu i do zapoznania się z materiałami dostępnymi na stronie www.flexicurity.pl.
 
Zachęcamy również do zadawania pytań naszym ekspertom na temat wdrażania rozwiązań flexicurity w przedsiębiorstwie. Pytania prosimy kierować na adres: biuro@flexicurity.