Jak radzić sobie ze stresem w dialogu społecznym

Zwalczanie stresu w dialogu społecznym było tematem szkolenia, które odbyło się w dniach 22-24 listopada 2010 roku w Mikołajkach. Szkolenie było finansowane ze środków Komisji Trójstronnej.

Dialog społeczny wymaga od jego uczestników umiejętności formułowania i obrony swoich interesów. W dyskusjach między przedstawicielami władz rządowych i samorządowych, pracodawców oraz związków zawodowych często dochodzi do różnic zdań i sporów, co powoduje, że osoby biorące udział w dialogu są narażone na ciągły stres.

Dlatego uczestnicy szkolenia – przede wszystkim pracownicy ZRP – mieli szansę poznać sposoby identyfikacji źródeł stresu i radzenia sobie z nim zwłaszcza pod kątem dialogu społecznego (Związek jest partnerem społecznym i bierze udział w dialogu na szczeblu krajowym i lokalnym).

Uczestnicy rozpoczęli szkolenie od analizy własnej osobowości a potem rozpoznawali osobowość swoich kolegów. Dzięki temu dowiedzieli się, jakie są mocne i słabe strony poszczególnych typów osobowości i nauczyli się, jak skutecznie komunikować się z osobami mającymi różne charaktery. Wiedzę tę mogli wykorzystać podczas warsztatów.