Elastyczny czas pracy sprawdza się w firmach, głównie duzych

Z informacji Państwowej Inspekcji Pracy wynika, że coraz więcej firm wprowadza elastyczny czas pracy. Rozwiązanie to najbardziej upodobali sobie pracodawcy głównie w Katowicach, Poznaniu i Wrocławiu. PIP podaje, że do 15 stycznia tę formę pracy wprowadziło już 1319 pracodawców,  głównie duże przedsiębiorstwa zatrudniające od 50 do 249  osób (481). Nieco mniej było średnich firm, zatrudniających do 49 pracowników (366), oraz tych najmniejszych, zatrudniających max. 9 osób (241).

Najchętniej z nowych rozwiązań korzystają przedsiębiorstwa zajmujące się przetwórstwem przemysłowym (38%), handlem i naprawami (16%) oraz budownictwem (ponad 10%). Najwięcej firm wprowadziło nowe przepisy w Katowicach (213), Poznaniu (210)  i Wrocławiu (116).

Proponowane rozwiązanie ma za zadanie ułatwić pracownikom godzenie życia rodzinnego z pracą. Żeby jednak elastyczny czas pracy wprowadzić muszą się na to zgodzić związki zawodowe, a gdzie ich nie ma przedstawiciele pracowników.
 Więcej: LINK