TVP Info: Debata Trójstronna

Podczas debaty w TVP Info partnerzy społeczni poruszyli temat polityki prorodzinnej. Zdaniem eksperta Związku Rzemiosła Polskiego Izabeli Opęchowskiej obecnie wprowadzane rozwiązania są dobrym krokiem do ułatwienia pracownikom łączenia życia zawodowego i rodzinnego.

Dużą rolę we wprowadzeniu pozytywnych zmian w przepisach miał Prezydent RP. Stworzony przez we wrześniu 2012 roku zespół pod patronatem Bronisława Komorowskiego, opracował zbiór rekomendacji dla poprawy sytuacji polskich rodzin. Również przygotowany przez Kancelarię Prezydenta projekt „Dobry Klimat dla Rodziny” rozpoczął działania zmierzające do wspierania polityki prorodzinnej państwa. W grudniu Prezydent podpisał „Kartę Dużej Rodziny”, która przewiduje zniżki i ulgi dla rodzin wielodzietnych. Istotne zmiany nastąpiły także w Kodeksie pracy. Wprowadzenie elastycznego czasu pracy przeniosło korzyści zarówno dla pracowników, jak i pracodawców.

Podczas dyskusji zwrócono uwagę na konieczność promowania dostępnych rozwiązań. Nie wszyscy pracodawcy i pracownicy wiedzą bowiem, że takie uregulowania istnieją i można je wdrożyć z korzyścią dla firmy i pracowników. Izabela Opęchowska zaznaczyła jednak, że zmiany są już dostrzegalne.

– Pracodawcy już wprowadzają rozwiązania związane z elastycznym czasem pracy. Zakładają także przyzakładowe żłobki i przedszkola – zauważyła Izabela Opęchowska. W jej opinii należy patrzeć na kwestię łączenia obowiązków zawodowych i rodzinnych kompleksowo. Elastyczny czas pracy to tylko jedno z rozwiązań, warto też na przykład zastanowić się nad dopłatami do opieki nad dziećmi.

Więcej: LINK