SOLVIT pomaga przedsiębiorcom

W Polsce Centrum SOLVIT działa od maja 2004 r. w Departamencie Spraw Europejskich Ministerstwa Gospodarki.
SOLVIT to bezpłatny system stworzony przez Komisję Europejską, którego zadaniem jest pomoc obywatelom i przedsiębiorcom w rozwiązywaniu konkretnych transgranicznych problemów oraz sporów z administracją publiczną innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej (oraz Norwegii, Lichtensteinu i Islandii), powstałych w związku z niewłaściwym stosowaniem przepisów prawa UE.
Więcej: LINK