Echo Dnia Świętokrzyskie: Opłatek, życzenia i wspólna kolęda

„Rzemieślnicy i przedsiębiorcy z regionu spotkali się wczoraj na opłatku.”

„Do Kasyna Wojskowego przyszło kilkadziesiąt osób zrzeszonych w Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Sandomierzu. Byli również zaproszeni goście – przedstawiciele władz samorządowych i Izby Rzemieślniczej w Kielcach.”

„Spotkanie rozpoczęło się od wspólnego odśpiewania kolędy „Wśród nocnej ciszy” – Potem były życzenia:
– Życzę wam, abyście mogli rozwijać swoje zakłady, by praca dawała wam satysfakcję osobistą i finansową – mówił Tadeusz Frańczak, przewodniczący Rady Miasta Sandomierza.”

Więcej: www.echodnia.eu
7.01.2010