e-prawnik.pl: Jak zabezpieczyć polską gospodarkę przed skutkami światowego kryzysu

– Zniesienie barier dla inwestycji, wsparcie dla eksporterów oraz poprawa otoczenia biznesowego, to tylko niektóre działania mające uchronić nasz rynek przed skutkami światowego kryzysu podejmowane przez Ministerstwo Gospodarki – powiedział wicepremier Waldemar Pawlak podczas konferencji prasowej pt. „Kongres Przedsiębiorczości o koniecznych działaniach, chroniących polską gospodarkę przed kryzysem”. Spotkanie odbyło się 5 grudnia br. w siedzibie Polskiej Agencji Prasowej w Warszawie.

Wicepremier Pawlak zwrócił uwagę, że skutkami światowego kryzysu są m.in. spadek zaufania między instytucjami finansowymi oraz zaostrzenie warunków kredytowych. – Mogą one negatywnie wpływać również na polską gospodarkę i być odczuwalne szczególnie w sektorach, które są uzależnione od kredytów oraz od szybkich zmian popytu – podkreślił. Jego zdaniem taka sytuacja wymusza podjęcie działań, które będą temu przeciwdziałać. – Zwiększenie popytu konsumpcyjnego i inwestycyjnego, wzmocnienie systemu gwarancji i poręczeń dla MSP, poprawa otoczenia biznesowego czy zniesienie barier dla inwestycji to tylko niektóre z inicjatyw resortu gospodarki, które mają temu zapobiec – dodał wicepremier.

Konferencja pt. „Kongres Przedsiębiorczości o koniecznych działaniach, chroniących polską gospodarkę przed kryzysem” została zorganizowana przez Amerykańską Izbę Handlową w Polsce, Konfederację Pracodawców Polskich, Krajowa Izbę Gospodarczą, Polską Konfederację Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Polską Radę Biznesu, Polsko-Niemiecką Izbę Przemysłowo-Handlową oraz Związek Rzemiosła Polskiego.

Podczas konferencji przedstawiono zostały wspólne propozycje organizacji pracodawców tworzących Kongres Przedsiębiorczości, które mają na celu ograniczenie wpływu osłabienia światowej koniunktury na polską gospodarkę.
Źródło: www.mg.gov.pl

Więcej: e-prawnik.pl