Dziennik Gazeta Prawna: Zmniejszą się obciążenia małych i średnich przedsiębiorców

Nowe przepisy dotyczące ochrony środowiska, którymi zajmuje się rząd, ułatwią działanie przedsiębiorstw. Zmniejszą się opłaty, a konieczne pozwolenie będzie można uzyskać na dłuższy czas lub bezterminowo – informuje „DGP”.

Zmienione prawo ma implementować postanowienia dyrektywy 2010/75/ UE Parlamentu Europejskiego i Rady z 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych do przepisów krajowych, m.in do ustawy – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.), ustawy o odpadach (Dz.U. z 2012 r. poz. 21 z późn. zm.) oraz ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2013 r. poz. 686).

Dla przedsiębiorców oznacza to korzystne przepisy dotyczące wydawania pozwoleń zintegrowanych o nieoznaczonym terminie obowiązywania, zamiast – jak było do tej pory – na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat. Chodzi o pozwolenia konieczne do eksploatowania rozmaitych instalacji przemysłowych i innych (np. oczyszczalni ścieków komunalnych). Firmy unikną dzięki temu dodatkowych kosztów na uzyskanie nowego pozwolenia.

Projekt przewiduje także, że w razie nabycia instalacji lub jej oznaczonej części prawa i obowiązki związane z tym urządzeniem zostaną automatycznie przeniesione na nowego właściciela.

Więcej: gazetaprawna.pl
14.01.2014
Małgorzata Piasecka-Sobkiewicz
LINK