Strategia partnerstwa na lata 2014-2020

W siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego odbywa się konferencja z udziałem ekspertów merytorycznych organizacji pracodawców i pracobiorców zajmujących się tematyką funduszy unijnych.

Związek Rzemiosła Polskiego w partnerstwie z sześcioma organizacjami rozpoczął realizację projektu „Przygotowanie przez partnerów społecznych strategii partnerstwa na lata 2014-2020”. Celem głównym projektu jest zwiększenie udziału reprezentatywnych partnerów społeczno-gospodarczych w wypracowaniu założeń systemu zarządzania funduszami w okresie 2014-2020 względem okresu 2007-2013.

Twórcy projektu zakładają, że współpracę pomiędzy administracją rządową, samorządową, partnerami społeczno-gospodarczymi, organizacjami trzeciego sektora i środowiskami naukowymi należy zinstytucjonalizować.

W czasie konferencji ekspert Biusnes Centre Club Marcin Tumanow przedstawi prezentację: „Wnioski na temat realizacji zasady partnerstwa w perspektywie 2007-2013, a potrzeba przygotowania przez partnerów społecznych strategii partnerstwa na lata 2014-2020”. Następnie zostanie podjęta dyskusja podsumowująca doświadczenia partnerów we współpracy z administracją publiczną oraz wypracowane zostaną wnioski i rekomendacje ekspertów merytorycznych  w zakresie prac nad strategią na lata 2014-2020. Dyskusję moderować będzie dyrektor Zespołu Funduszy Unijnych ZRP Norbert Pruszanowski.

Informacje o projekcie: LINK
Program spotkania:
LINK