Dziennik Gazeta Prawna: Więcej przedsiębiorstw skorzysta z ułatwień

Od nowego roku zwiększy się ilość przedsiębiorców, którym przysługuje status małego podatnika. W „DGP” przeczytamy o tym jakie przywileje mają firmy, których wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1,2 mln euro.

To właśnie w związku ze zmiennym kursem euro w przyszłym roku więcej firm będzie mogło skorzystać z przywilejów, jakie daje status małego podatnika. Takie firmy mogą między innymi:
•    dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3–8 Klasyfikacji Środków Trwałych (np. maszyn) z wyłączeniem samochodów osobowych;
•    korzystać z uproszczonej formy rozliczeń – ryczałt od przychodów ewidencjonowanych;
•    korzystać z uproszczonej księgowości np. z podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Zgodnie z ustawą o VAT małym podatnikiem jest ten, u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty będącej równowartością 1,2 mln euro. Przeliczenia dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1 tys. zł. Zatem status małego podatnika w 2014 roku będzie przysługiwał tym, którzy nie przekroczą progu 5 068 tys. zł. Obecny limit to 4 922 tys. zł.

Więcej: gazetaprawna.pl
17.10.2013
Krzysztof Tomaszewski
LINK