Senat uchwalił antykryzysową ustawę

Senat (17 października) przyjął bez poprawek ustawę o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy. Zakłada ona m.in., że przedsiębiorstwa, których obroty w ciągu pół roku spadły przynajmniej o 15 proc., mogą wprowadzić instytucję przestoju ekonomicznego.

 

Ogłoszenie przestoju pozwoli obniżyć pracownikom wymiar czasu pracy i uzyskać bezzwrotną pomoc finansową. Przedsiębiorca mógłby się wówczas ubiegać o dofinansowanie wynagrodzeń i opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne zatrudnianych przez siebie pracowników. Pracownikom przysługiwać będzie wtedy wynagrodzenie w wysokości co najmniej płacy minimalnej. Będzie ono finansowane częściowo przez pracodawcę, częściowo przez Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Teraz ustawa trafi do podpisu do prezydenta, a zacznie obowiązywać po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.