Dziennik Gazeta Prawna: Przedsiębiorcy wystąpią o umorzenie zaległych składek

Związek Rzemiosłom Polskiego już wczoraj zamieścił na stronie link do poradnika ZUS w związku z wnioskiem o abolicję składek ubezpieczeniowych. Dzisiaj temat ten porusza także „Dziennik Gazeta Prawna”.

Ustawa z 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność zacznie obowiązywać od 15 stycznia 2013 roku. Uprawnienie do  abolicji będzie przysługiwać osobom, które podlegały obowiązkowo ubezpieczeniom z tytułu pozarolniczej działalności od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r.

Przedsiębiorca chcący uzyskać pomoc musi złożyć jednak wniosek do ZUS. W „DGP” można znaleźć porady jakie rodzaje należności mogą umorzone, jakie warunki trzeba spełnić i przede wszystkim dla kogo jest przeznaczona abolicja.

Artykuł „Dziennika Gazety Prawnej”: LINK
Poradnik ZUS:
LINK