Ureguluj składki by otrzymać umorzenie zaległych

Jeśli przedsiębiorca chce, by ZUS umorzył mu zaległe składki musi uregulować należności powstałe w okresie nie objętym abolicją podatkową.

 ZUS wydał poradnik, który ma przeprowadzić przedsiębiorców przez meandry abolicji podatkowej. Wynika z niego, że jeśli przedsiębiorca chce uzyskać umorzenie musi uregulować należności powstałe w okresie przed 1 stycznia 1999 roku lub po 28 lutego 2009, bo nie są one objęte nową ustawą. Na dokonanie opłaty po złożeniu wniosku przedsiębiorca ma rok.

Nie wszyscy od razu uzyskają umorzenie, ale warto złożyć wniosek, ponieważ wstrzymuje on postępowania egzekucyjne prowadzone przez urzędy skarbowe. Trzeba jednak pamiętać o dokładnym udokumentowaniu wniosku, jak również o tym, że przedsiębiorca może wystąpić o umorzenie tylko swojej składki, a nie nieopłaconych składek pracowników.

Poradnik ZUS: LINK