Dziennik Gazeta Prawna: Marszałkowie podzielą pieniądze na aktywizację

O rozdysponowaniu funduszy europejskich w perspektywie 2014-20 w „Dzienniku Gazecie Prawnej” opowiada Andrzej Martynuska, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie. Większość kompetencji w tej kwestii przejmą urzędy marszałkowskie.

W obecnej perspektywie główną rolę przy rozdysponowaniu środków z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) odgrywały wojewódzkie urzędy pracy, a instytucją zarządzającą PO KL było Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

W przyszłej perspektywie finansowej funkcję instytucji zarządzającej przejmą urzędy marszałkowskie i to one będą decydować o tym, kto będzie pośredniczył w rozdzielaniu środków. Zdaniem Andrzeja Martynuska nie można jednak zapomnieć o tym, że WUP-y mają duże doświadczenie przy rozdzielaniu funduszy i wykwalifikowanych specjalistów. Należy ten potencjał wykorzystać.

Większy podział instytucjonalny przy wydatkowaniu środków z Unii ma jednak swoje plusy
– Za podzieleniem zadań między różne podmioty zajmujące się funduszami europejskimi przemawia to, że Komisja Europejska będzie teraz bardziej rygorystycznie oceniać wydatki z funduszy unijnych, a co za tym idzie, może częściej uznawać je za niekwalifikowalne. W związku z tym częściej też będzie wstrzymywać wydawanie pieniędzy i nakazywać zwrot źle wydanych kwot. Ich skumulowanie w jednej instytucji oznaczałoby zablokowanie możliwości wydatkowania środków w ramach danej jednostki. Z kolei rozdzielenie instytucjonalne daje ten plus, że w przypadku kłopotów z powodu interwencji Komisji w jednym podmiocie środki w drugim nadal mogą być rozdysponowywane.

Więcej: gazetaprawna.pl
20.11.2013
Karolina Topolska
LINK