Dziennik Gazeta Prawna: Będą składki na ZUS od zleceń. Rząd wyrazi na to zgodę

Rząd zgadza się na składki ZUS od umów na zlecenie pisze „Dziennik Gazeta Prawna”. – Doprowadzi to do sytuacji, że firmy będą zatrudniać pracowników na podstawie umów o dzieło albo będą uciekać w szarą strefę – powiedział w gazecie Jerzy Bartnik.

Kwestia oskładkowania umów cywilnoprawnych będzie opracowywana w piątek przez zespół problemowy ds. ubezpieczeń społecznych komisji trójstronnej. Podstawą do dyskusji jest przygotowany przez NSZZ „Solidarność” projekt nowelizacji ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585 z późn. zm.). Proponuje on oskładkowanie zleceń oraz rozszerzenie obowiązkowych ubezpieczeń na umowy o dzieło. Związkowcy domagają się także aby członkowie rad nadzorczych otrzymujący za swoją pracę wynagrodzenie przymusowo opłacali składki emerytalne, rentowe i wypadkowe, o ile nie są ubezpieczeni z innego tytułu.

Związkowcy twierdzą, że rozwiązania skłonią pracodawców do zatrudniania na umowę o pracę. Przedstawiciele przedsiębiorców zwracają jednak uwagę na fakt, że firmy po prostu nie utrzymają dodatkowych obciążeń. Trudna sytuacja gospodarcza zmusi przedsiębiorstwa, zwłaszcza z sektora MŚP do ograniczenia zatrudnienia, zatrudniania na umowę o dzieło lub po prostu do zasilenia szarej strefy.

Więcej: gazetaprawna.pl
15.03.2013
Bożena Wiktorowska
LINK