Społeczna Odpowiedzialność Biznesu tematem warsztatów w Paprotni

W Paprotni w dniach 11-13 marca odbyły się kolejne warsztaty z zakresu Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw (Biznesu). Spotkania realizowane są w ramach Projektu „Partnerstwo w realizacji projektów szansą rozwoju sektora MŚP”.

Celem trzydniowego szkolenia było wskazanie roli Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) w przedsiębiorstwie, pokazanie przewagi konkurencyjnej wynikającej ze stosowania tej koncepcji, a także dostarczenie narzędzi niezbędnych do budowania tej strategii w firmie.

Pełna treść informacji: LINK
Zdjęcia ze szkolenia: LINK