Ogólnopolski Konkurs o Tytuł Honorowy „Pozytywnie Zakręcony”

Celem konkursu jest wyłanianie, wyróżnianie i  popularyzowanie osób i instytucji wyróżniających się spośród innych i sprawiających, że życie w danym mieście lub regionie jest ciekawsze, kolorowe i bardziej satysfakcjonujące.  Takie osoby i instytucje, określane są właśnie często jak pozytywnie zakręcone.

Konkurs realizowany jest w 5 kategoriach: ludzie, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe(społeczne), firmy oraz produkty, usługi, wydarzenia.  Osoby i instytucje zainteresowane udziałem w konkursie mogą uzyskać dodatkowe informacje o sposobie rekrutacji pod nr tel. 81 888 22 22 lub 602 650 17. Pytania można przesyłać także na e-mail: jerzy.jablonka@am-ekspert.pl

Konkurs zakończy się 21 maja 2013 roku Uroczysta Galą Finałową. Patronat nad Konkursem o Tytuł Honorowy „Pozytywnie Zakręcony” objął Związek Rzemiosła Polskiego.