Dziennik Gazeta Prawna: 2,5 mln osób nie policzyło kapitału początkowego

Pracownik który były ubezpieczone w ZUS przed 1 stycznia 1999 roku ma prawo do podwyższenia przyszłego świadczenia o składki zapłacone przez pracodawców przed wejściem w życie reformy emerytalnej.

Warunkiem ustalenia świadczenia jest złożenie do ZUS wniosku w tej sprawie wraz ze świadectwami pracy oraz dokumentami potwierdzającymi wysokość zarobków. Ustawodawca założył, że wszystkie osoby uprawnione powinny dostarczyć je do końca 2006 roku. Można jeszcze cały czas składać dokumenty, ale będzie co raz trudniej. Jeśli się nie pospieszymy możemy nie mieć skąd wziąć dowodów zatrudnienia i wysokości zarobków.

„– Termin ten już dawno minął, ale osoby zatrudnione przed wejściem w życie reformy nadal tego nie zrobiły. A z każdym rokiem coraz trudniej jest odszukać kartoteki płacowe, zakładowe regulaminy wynagradzania czy obwieszczenia pracodawców, którzy w takiej formie informowali pracowników o wysokości premii wypłacanych razem z pensjami – tłumaczy Bogusława Nowak-Turowiecka, główny specjalista zespołu oświaty zawodowej i problematyki społecznej Związku Rzemiosła Polskiego.”

„– ZUS nie ma prawa wyliczyć tego ważnego elementu przyszłej emerytury, nie mając wiarygodnego dokumentu. Co prawda zainteresowany może skierować sprawę do sądu, gdzie w sprawie mogą uczestniczyć świadkowie zatrudnieni w tej samej firmie na takim samym stanowisku. Problem jednak polega na tym, że osoby występujące przed sądem muszą posiadać wiarygodne dokumenty. Tutaj samo słowo nie wystarczy – dodaje Bogusława Nowak-Turowiecka.”

Więcej: gazetaprawna.pl
15.01.2013
Bożena Wiktorowska
LINK