Najważniejsze rozliczenia podatkowe w styczniu

Przypominamy o mijającym 31 stycznia terminie na złożenie przez podatników PIT-16A, PIT-19A, PIT-28, a przez płatników PIT-4R, PIT-8AR. Również deklaracje CIT-6R, CIT-6AR i CIT-10R za 2012 rok trzeba złożyć w tym terminie, a do 15 stycznia wybieramy sposób opodatkowania firmy.

Z ostatnim dniem stycznia muszą rozliczyć się tzw. ryczałtowcy, czyli przedsiębiorcy, którzy mają przychody opodatkowane w 2012 roku ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Dotyczy to przedsiębiorców, którzy opłacali w tym systemie podatek od przychodów z działalności gospodarczej, i podatników uzyskujących przychody z prywatnych umów najmu, dzierżawy (i innych o podobnym charakterze), a więc zawieranych poza działalnością gospodarczą.

Aby wykazać dochód ze źródeł objętych ryczałtem należy wypełnić PIT-28. Wraz z zeznaniem trzeba złożyć odpowiedni załącznik: PIT-28/A (wypełniają podatnicy uzyskujący przychody z działalności prowadzonej na własne nazwisko oraz przychody z najmu) lub PIT-28/B (podatnicy uzyskujący przychody z działalności prowadzonej w ramach spółki cywilnej lub jawnej osób fizycznych). Niezależnie od tego załącznik PIT/O lub PIT/D dodatkowo składają ryczałtowcy, którzy zamierzają skorzystać z określonych ulg podatkowych.

U podatnika, który wybrał zryczałtowaną formę rozliczeń z fiskusem, opodatkowaniu podlega suma przychodów osiągniętych z określonego źródła rozumianego jako dany rodzaj działalności zarobkowej.

Więcej: gazetaprawna.pl
LINK