Dziennik: Emerytura powinna zależeć od stażu pracy

„Prawo do emerytury powinno zależeć jedynie od liczby przepracowanych lat, a nie od wieku osoby ubezpieczonej – uważają przedstawiciele OPZZ. Proponują oni, by kobiety mogły dostawać takie świadczenia po 35 latach pracy, a mężczyźni po 40” – czytamy w Dzienniku.

„Ich pomysł popierają również inne związki zawodowe z Komisji Trójstronnej. Natomiast pracodawcy przestrzegają, że jego wprowadzenie byłoby niekorzystne dla emerytów. „Prawdopodobnie przygotujemy obywatelski projekt ustawy, zgodnie z którym wymagany do emerytury okres pracy dla mężczyzn wynosiłby 40 lat, a dla kobiet 35. Kto tyle przepracuje, powinien móc odejść na emeryturę” – powiedziała wiceprzewodnicząca OPZZ Wiesława Taranowska”.

„Zaznaczyła, że po tym czasie pracownik miałby prawo wyboru, czy chce odejść, czy nadal pracować. Według wyliczeń OPZZ, po przepracowaniu 35 lat i przy założeniu, że przeciętne zarobki w tym czasie były równe średniej pensji krajowej, wówczas przysługiwałoby 1500 zł brutto emerytury. „Jeżeli dana osoba zdecydowałaby, że to jej wystarczy, miałaby prawo odejść na emeryturę. Jeżeli chciałaby natomiast mieć wyższe świadczenie, mogłaby pracować dalej i realizować zasadę nowego systemu emerytalnego – wyjaśniła Taranowska”.

„Ekspert w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych Mariusz Denisiuk określa propozycję OPZZ jako „ryzykowną”, przede wszystkim z powodu „możliwych zmian w gospodarce i spadku siły nabywczej pieniądza”. „Kwota np.1500 zł, która dziś wydaje się wystarczająca, po kilku latach może okazać się zdecydowanie za mała; a wtedy okaże się, że decyzja o wczesnym odejściu na emeryturę była błędem” – zaznaczył”.

„Zdaniem eksperta Związku Rzemiosła Polskiego Jana Klimka, odchodzenie na emeryturę w wieku 60 lat (kobiety) i 65 lat (mężczyźni) – jak jest obecnie – to „optymalne rozwiązanie, od którego nie należy odchodzić”. Według eksperta Konfederacji Pracodawców Polskich Adama Ambrozika, „pomysł uniezależnienia prawa do emerytury od wieku ubezpieczonego jest nielogiczny, niezależnie od tego, czy przepracuje on 30, 35 czy 40 lat”.

Więcej: Dziennik

12.04.2009