Słupski Dzień Rzemiosła

W dniu 17 kwietnia 2009 roku w Słupsku odbyły się obchody Dnia Rzemiosła. Rzemieślnicy spotkali pod pomnikiem swojego patrona – Jana Kilińskiego, by oddać mu cześć. Podczas uroczystości prezentowane były poczty sztandarowe na czele, z pocztem Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości Pomorza Środkowego w Słupsku, poszczególnych branż zrzeszonych w cechu oraz pocztu Cechu Rzemiosł Różnych w strojach stylizowanych.

 

Cech Rzemiosł Różnych w Słupsku powołany w 1951 roku jest kontynuatorem tradycji zrzeszania się rzemieślników w cechach branżowych. Pierwsze z nich powstał już w czerwcu 1945 roku. Jest członkiem Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości Pomorza Środkowego w Słupsku.

 

Zgromadzeni w tym dniu seniorzy rzemiosła, działacze samorządu rzemiosła, pracownicy i uczniowie zakładów rzemieślniczych są dowodem na prężność działań słupskiej organizacji i dają gwarancje kontynuacji wielopokoleniowej działalności cechów na Pomorzu Środkowym.