„Dzień Budowlanych” – Konferencja Konfederacji Budownictwa i Nieruchomości