Puls Biznesu: Ostateczne rozwiązanie kwestii paragonów

„Związek Rzemiosła Polskiego (ZRP) otrzymał pozytywnie oceniany komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług. W pełni popieramy propozycję ostatecznego rozwiązania problemu uciążliwego i najczęściej nieskutecznego — długoletniego obowiązku archiwizowania kopii paragonów fiskalnych dokumentujących indywidualną sprzedaż” – czytamy w Pulsie Biznesu.

„Uważamy, że utrzymywanie takiego wymogu w obecnych realiach, kiedy większość stosowanych kas fiskalnych umożliwia wydruki na nietrwałym papierze termicznym, jest w zasadzie nieżyciowe i niemożliwe do spełnienia przez większość podatników – pisze na łamach Pulsu Biznesu Jerzy Bartnik – Prezes Związku Rzemiosła Polskiego”.

„Związek Rzemiosła Polskiego ponawia wcześniej składany wniosek o zdecydowane skrócenie dotychczasowego czasu archiwizowania kopii drukowanych dokumentów (np. od 3 miesięcy do 1 roku, czyli przez okres, kiedy w przeciętnych warunkach ich przechowywania pozostają czytelne). Równocześnie proponuje doprecyzowanie zapisów projektowanego nowego ust. 9 w art. 111 przez dodanie po wyrazie „dokumentów” wyrazu „kasowych””.

Więcej: Puls Biznesu

24.09.2008