Działania szkoleniowo-doradcze dla MMSP w zakresie międzynarodowych zamówień publicznych. Spotkanie

 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza na spotkanie informacyjne dla potencjalnych wnioskodawców konkursu nr POWR.02.02.00-IP.09-00-010/17.

Spotkanie odbędzie się 15 lutego (czwartek) w Warszawie w siedzibie PARP.
 
Uczestnicy poznają zasady ubiegania się o dofinansowanie projektu szkoleniowo-doradczego skierowanego do przedstawicieli MMSP w zakresie międzynarodowych zamówień publicznych, omówią zasady oceny projektów oraz udzielą odpowiedzi na pytania dotyczące naboru.
Więcej: LINK