Waloryzacja rent i emerytur w 2018 roku

Minister pracy Elżbieta Rafalska podpisała komunikat w sprawie wskaźnika waloryzacji rent i emerytur w 2018 roku. Wynosi on 102,98%, co oznacza, że najniższa emerytura wzrośnie o 29,80 zł, a przeciętna o ok. 67,28 zł. 
 
Wskaźnik waloryzacji świadczeń to średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym zwiększony o co najmniej 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym.
 
 Tak więc najmniejsza emerytura wzrośnie do1029,80 zł, a przeciętna do 2324,92 zł). Natomiast przeciętna renta z tytułu niezdolności do pracy z FUS wzrośnie o ok. 47,84 zł (z 1605,22 do 1653,06 zł), a przeciętna renta rodzinna z FUS – o ok. 57,05 zł (z 1914,46 do 1971,51 zł).
Więcej: LINK