Działalność nierejestrowana Poradnik

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii przygotowało broszurę o działalności nierejestrowanej. Rozwiązanie zaproponowane przez Konstytucję Biznesu jest dedykowane osobom prowadzącym dorywczo drobną działalność gospodarczą. Celem ułatwienia pierwszych kroków w biznesie i  zmniejszenia obowiązków związanych z drobną działalnością jest rozwój przedsiębiorczości.

Związek Rzemiosła Polskiego zgłaszał do MPiT uwagi na etapie projektu ustawy, że mogą pojawić się problemy interperatcyjne związane z działalnością podatnika na rzecz przedsiębiorstw i osób prawnych:

„Uważamy, że usankcjonowanie przepisami prawa działalności gospodarczej sytuacji osób prowadzących działalność w niewielkich rozmiarach – poprzez nie uznawanie jej za działalność gospodarczą będzie rodziło wiele wątpliwości interpretacyjnych, szczególnie w sytuacji,  kiedy usługi takie będą wykonywane na rzecz przedsiębiorców i osób prawnych. Wówczas będzie wątpliwe, czy dana usługa jest świadczona w warunkach bliższych działalności gospodarczej (czyli samodzielnie i we własnym imieniu) i wówczas zgodnie z intencją tego przepisu nie będzie podlegała obowiązkom z tytułu ubezpieczeń społecznych; czy też zostanie uznana jako świadczenie usługi w oparciu o umowę zlecenia z wszystkimi konsekwencjami podatkowo-ubezpieczeniowymi dla zleceniobiorcy i zleceniodawcy. „

Zgodnie z przewidywaniem osoby, które prowadzą działalność nierejestrowaną dla firm i osób prawnych, czyli wykonują pracę jak na podstawie umowy o świadczenie usług, będą objęte ubezpieczeniem społecznym.

Działalność nierejestrowana Poradnik