Eksperci ds. normalizacji poszukiwani

Small Business Standards (SBS) zaprasza ekspertów ds. normalizacji do wspólnego działania w 2019 r.

Small Business Standards to organizacja non-profit reprezentująca MŚP w procesie normalizacji. Finansowana jest przez Komisję Europejską oraz państwa członkowskie EFTA. W tych ramach SBS ogłosiło otwarte zaproszenie dla ekspertów, którzy chcieliby reprezentować interes małych i średnich przedsiębiorstw w komitetach technicznych (TC), podkomisjach (SC) i grupach roboczych CEN, CENELEC, ETSI, ISO oraz IEC. Eksperci są mianowani na okres jednego roku, a ich nominacja jest odnawialna.

Zaproszenie jest otwarte dla kandydatów posiadających wiedzę techniczną w zakresie wszelkich kwestii normalizacji istotnych dla sektora MŚP. Wybrani eksperci będą pracować nad rozwojem i ugruntowaniem pozycji europejskich MŚP, a także staną się ich przedstawicielami w swoich komitetach technicznych, podkomisjach i grupach roboczych. Ich zadaniem będzie reprezentowanie całego europejskiego sektora MŚP, a nie jednego kraju lub organizacji. Kandydaci powinni mieć siedzibę w kraju UE lub kraju EFTA.

Zgłoszenia do konkursu należy przesłać przed 26 października 2018 r na adres president@sbs-sme.eu.

Więcej informacji można uzyskać w sekretariacie Small Business Standards.
Kontakt: president@sbs-sme.eu, +32 22 85 07 27.