Dz. Gazeta Prawna: Firmy bez ulg w opłacaniu składek

Rząd zdecydował, że pracodawcy nie skorzystają z niektórych zwolnień obciążeń związanych z zatrudnianiem osób młodych. Mowa o ulgach w składkach na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych za zatrudnienie bezrobotnych do 30 roku życia – czytamy w Dzienniku.

Niestety przyjęty wczoraj (5 listopada) przez Radę Ministrów projekt nowelizacji ustawy z 20 kwietnia o promocji zatrudnienia nie zawiera tego rozwiązania. Przeciwko wprowadzeniu ulgi wystąpił minister finansów, tłumacząc swoje stanowisko tym, że ulga będzie możliwa dopiero po zniesieniu przez Unię Europejską procedury nadmiernego deficytu względem Polski.

Projekt zawiera natomiast zapis o refundacji składek na ubezpieczenia społeczne przez 6 miesięcy, ale za zatrudnienie młodego podejmującego pierwszą pracę w życiu.

Zdaniem wiceministra Jacka Męciny ulgi w płaceniu składek na dwa fundusze nie miały charakteru priorytetowego a katalog rozwiązań, propono9wanych w ustawie, które mają pomóc młodym w znalezieniu zatrudnienia jest bardzo atrakcyjny.

Więcej:
dgp.pl
Karolina Topolska
6.11.2013
LINK