Ważne terminy

Przypominamy, że 7 listopada mija termin przekazania przez płatnika podatnikowi informacji CIT-7 o wysokości pobranego w październiku podatku dochodowego od dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach krajowych osób prawnych. To również czas na złożenie deklaracji o wpłacie akcyzy pobranej i wpłaconej (dotyczy aut osobowych sprzedanych w październiku).

Natomiast do 12 listopada należy złożyć zgłoszenia Intrasat za październik. Osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie muszą wnieść składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy za październik.