Dz.G.Prawna: MF nie poprze prezydenckiego pomysłu

Jak informuje „Dziennik Gazeta Prawna” jeden z postulatów prezydenta dotyczący zmiany ordynacji podatkowej nie przypadł do gustu resortowi finansów.

Chodzi o postulat uchylania przepisu, który dziś pozwala urzędom nadać decyzji nieostatecznej rygor natychmiastowej wykonalności, gdy do upływu terminu przedawnienia brakuje mniej niż 3 miesiące. W uzasadnieniu napisano, że organy podatkowe zbyt często wykorzystują to do przerwania biegu przedawnienia oraz ukrycia własnej nieefektywności w terminowym rozstrzyganiu spraw.

Więcej: gazetaprawna.pl
22.12.2014
Łukasz Zalewski
LINK