Nowa Rada podzieli nowe pieniądze

W miejsce Naczelnej Rady Zatrudnienia powstała Rada Rynku Pracy. Na jej czele stanęła szefowa OPZZ Wiesława Taranowska. Rada podzieli 180 mln zł z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Rada Rynku Pracy zastąpi dotychczasową Naczelną Radę Zatrudnienia i przejmie większość jej zadań. Będzie opiniowała Krajowy Plan Działań Na Rzecz Zatrudnienia oraz sprawozdania z działalności Funduszu Pracy. Oceni projekty ustaw dotyczące promocji zatrudnienia i łagodzenia skutków bezrobocia, a także aktywizacji zawodowej.

Pracodawca będzie mógł przeznaczyć rocznie na szkolenie pracownika kwotę wynoszącą 300 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Może liczyć na dofinansowanie w wysokości 80 proc. poniesionych kosztów, a w przypadku mikrofirm nawet do 100 proc.  Środki finansowe zostaną podzielone pomiędzy województwami w zależności od liczby miejsc pracy.
Więcej: LINK