Dwudniowe seminarium o kwalifikacjach zakończone

W Warszawie zakończyło się dwudniowe seminarium dyskusyjne „Peer Learning Activity” w ramach Grupy Doradczej ds. Europejskich Ram Kwalifikacji, powołanej przez Komisję Europejską. Wzięli w nim udział eksperci z krajów UE i europejskiego obszaru gospodarczego. Obecny był także ekspert z Hong Kongu, jako, że kraje unijne wypracowują właśnie sposób porównywania kwalifikacji z tego regionu do Europejskiej Ramy Kwalifikacji.

Sesje panelowe koncentrowały się na procesie odnoszenia krajowych ram kwalifikacji do Europejskiej Ramy Kwalifikacji oraz określanie poziomu kwalifikacji. Zdaniem wiceminister resortu edukacji Ewy Dudek prace nad krajowymi ramami kwalifikacji, to wspieranie uczenia się przez całe życie. W Polsce trwały odbywały się w ramach dialogu społecznego.
Więcej: LINK