Ruszyły pierwsze pożyczki z Programu „Samorządowa Polska”

Wczoraj (19 marca) zainaugurowana została działalność Lokalnego Funduszu Pożyczkowego „Samorządowa Polska” w Ząbkach, w którym ponad 5 tys, przedsiębiorców z terenu miasta będzie mogło ubiegać się o pożyczki. Głównym celem Funduszu jest wspieranie mikro i małych firm, odciętych od kredytów bankowych.
 
Uruchomienie mechanizmu finansowania najmniejszych firm w ramach tego Programu jest wynikiem współpracy z Mazowieckim Regionalnym Funduszem Pożyczkowym oraz Mazowieckim Funduszem Poręczeń Kredytowych, a także silnym wsparciu marszałka Województwa Mazowieckiego. Oferta skierowana jest do 5142 przedsiębiorców. Mogą oni ubiegać się o pożyczki z rocznym oprocentowaniem od 3,16 do 6,16 z okresem spłaty do 60 miesięcy. Fundusz oferuje także pożyczkę „Wsparcie na starcie”, adresowaną do rozpoczynający własny biznes.

Trwają zaawansowane prace nad uruchomieniem Lokalnych Funduszy Pożyczkowych w 300 kolejnych gminach.

Lokalny Fundusz Pożyczkowy „Samorządowa Polska mieści się w Urzędzie Miasta Ząbki, a Burmistrz Miasta Robert Perkowski wiąże z nim ogromne nadzieje. – Zależy mi na tym, żeby stworzyć system rozwoju dla przedsiębiorców, z naciskiem na tych mikro i małych, których mamy najwięcej i ono najczęściej potrzebują wsparcia finansowego – powiedział lokalnej gazecie „Co słychać” Burmistrz Ząbek.
LFP ma wspierać cały sektor MŚP. Fundusze mogą być przeznaczone na różne cele: budowę, rozbudowę bądź modernizację obiektów produkcyjno-usługowo-handlowych, maszyny, urządzenia i narzędzia pracy, zakup materiałów i surowców, czy tworzenie nowych miejsc pracy- dodał.

W załączniku wywiad z Burmistrzem Miasta Ząbki.