Wersja kontrastowa
 A
 A
 A

Kategoria: komisje problemowe

Opublikowano 04/05/2010

Konsultacje publiczne w sprawie rynku wewnętrznego i umów o unikaniu podwójnego opodatkowania

Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje w sprawie podwójnego opodatkowania. Zachęca wszystkich zainteresowanych – osoby fizyczne i prawne – do przesyłania przykładów podwójnego opodatkowania, z którymi spotkali się w swojej działalności transgranicznej.

Cenne są również informacje o przypadkach, gdy problem podwójnego opodatkowania udało się rozwiązać dzięki odwołaniu się do organów podatkowych (wraz z informacją o długości trwania całej procedury). Komisja zachęca również do przesyłania wszelkich propozycji dotyczących sposobów, dzięki którym można by uniknąć przypadków podwójnego opodatkowania w Unii Europejskiej. Konsultacje mają pomóc Komisji w ocenie rzeczywistych rozmiarów problemu i jego skutków finansowych.

Przez podwójne opodatkowanie rozumie się nałożenie porównywalnych podatków w dwóch lub więcej państwach członkowskich na tego samego podatnika w odniesieniu do tego samego dochodu lub składnika majątku. Konsultacje dotyczą podatków, które podatnicy płacą bezpośrednio do organów podatkowych (tzw. podatki bezpośrednie), takich jak np. podatek dochodowy, podatek dochodowy od osób prawnych, podatek od zysków z przeniesienia własności majątku, podatek od spadku i podatek od darowizn.

Komisja zapowiedziała, że przeanalizuje dostarczone informacje w celu zrozumienia przyczyn, które leżą u podstaw podwójnego opodatkowania w UE. Następnie rozpocznie debatę na temat sposobów wyeliminowania takich przypadków i rozważy, czy istnieje potrzeba podjęcia działań na szczeblu UE. Po zakończeniu konsultacji Komisja opublikuje sprawozdanie podsumowujące na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej ds. Podatków i Unii Celnej.

Czas trwania konsultacji: od 27 kwietnia 2010 do 30 czerwca 2010 roku

Więcej informacji, dokument konsultacyjny oraz formularze: LINK

Ważne informacje:
Najnowsze artykuły:
związek rzemiosła polskiego
00-246 Warszawa
ul. Miodowa 14
Centrala
Tel.: 22 504 4 200
Fax: 22 831-96-10
E-mail: zrp@zrp.pl
o nasO ZRPStrukturaOrganyKomisjeUstawa o rzemiośleHistoria ZRPWarunki użytkowania
Działalność ZRPOświata zawodowaProjekt "Czas na staż"Nowa jakość egzaminówPodatki i sprawy gospodarczeUnia europejskaPolityka społecznaFundusze unijneRada duszpasterskaKonkursy i odznaczenia
KontaktPrezes ZRPDyrektor GeneralnyZespołyPraca
© Związek Rzemiosła Polskiego 2018