Poszukiwane przedsiębiorstwa zainteresowane zarządzaniem wiekiem

Partner Związku Rzemiosła Polskiego poszukuje firm do badania dot. zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwach realizowanego na zlecenie Ośrodka Badań Rynku Pracy na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, który w partnerstwie z PARP realizuje projekt: „Z wiekiem na plus. Szkolenia dla przedsiębiorstw” (dofinansowany ze środków EFS).

Celem projektu jest podniesienie wśród właścicieli i kadry zarządzającej przedsiębiorstw świadomości i wiedzy w zakresie korzyści płynących z utrzymywania w zatrudnieniu osób 45/50+ oraz wdrożenie modelowych systemów zarządzania wiekiem w firmach uczestniczących w projekcie.

Więcej informacji: LINK