Dotacje unijne na wsparcie przyszłych przedsiębiorców

Od 29 marca 2010 roku Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych uruchamia nabór wniosków na wsparcie projektów obejmujących przygotowanie uczestników do założenia własnej działalności gospodarczej i pomoc w jej prowadzeniu przez pierwsze 12 m-cy funkcjonowanie firmy. Instytucje szkolące przyszłych przedsiębiorców wyłoni Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Najlepsze projekty dofinansuje Europejski Fundusz Społeczny. Na ich wsparcie przeznaczono ponad 79,2 mln zł. Konkurs trwa do wyczerpania środków.

Działanie 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia skierowane jest do osób fizycznych zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (z wyłączeniem osób, które posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie 1 roku przed złożeniem wniosku o uzyskanie wsparcia).

Głównym celem Działania jest promocja oraz wspieranie inicjatyw i rozwiązań zmierzających do tworzenia nowych miejsc pracy oraz budowy postaw kreatywnych, służących rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Wsparcie jest realizowane przez wyłonione w drodze konkursu instytucje, które są odpowiedzialne za realizację projektów dla osób chcących założyć działalność gospodarczą.

Aby móc starać się o uzyskanie środków finansowych w ramach Działania koniecznym jest przejście cyklu bezpłatnych szkoleń jako uczestnik projektu dlatego pierwszym krokiem jaki należy podjąć to znaleźć instytucję, która na podstawie podpisanej z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych będzie realizowała projekt w ramach Działania 6.2 PO KL. Przedmiotowy, trzeci już konkurs pozwoli wyłonić kolejne instytucje, realizujące projekty na rzecz kształcenia potencjalnych przedsiębiorców w naszym regionie.

Więcej na www.mazowia.eu (Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia).